Novus Origo

  • Ulice:Na Podhoře 205
  • PSC:58813
  • Město:Polná
  • IČO:71981594
  • Email: bahounek.martin@gmail.com
  • WWW:www.novusorigo.cz
  • Telefon: 420776804138
  • Nabídka:<div><em><span class="fs12"><strong><span class="cf1 ff1">Vystoupen&iacute;</span></strong></span></em></div> <div>&nbsp;</div> <div><span class="fs12"><strong><span class="cf1 ff1">Standartn&iacute; fireshow</span></strong><br /><span class="cf2 ff1">11 minut pln&yacute;ch ohně, jisker a pyroefektů.</span><span class="cf2 ff1">&nbsp;</span><br /><span class="cf2 ff1">5-8 vystupuj&iacute;c&iacute;ch, dle možnosti prostoru. Show, kter&aacute; se hod&iacute; na hradn&iacute;, městsk&eacute; historick&eacute; slavnosti, ale i na ž&aacute;nrov&eacute; oslavy.</span><br /><span class="cf2 ff1">Možnost interi&eacute;rov&eacute; verze.</span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><strong><span class="fs12 cf1">Fireshow na m&iacute;ru</span></strong></div> <div><span class="fs12 cf2">Jsme připraveni přizpůsobit vystoupen&iacute; na m&iacute;ru va&scaron;&iacute; akci v d&eacute;lce vystoupen&iacute;&nbsp;</span></div> <p><span class="fs12 cf2">do 7 minut. </span></p> <p><span class="fs12 cf2"><span class="fs12 cf1 ff1"><strong>STANDARTN&Iacute; LIGHT SHOW</strong><br />13 minutov&eacute; vystoupen&iacute;, pln&eacute; světla, barev a modern&iacute; hudby.<br />Vhodn&eacute; na plesy, več&iacute;rky, diskot&eacute;ky, z&aacute;bavy.<br /></span><span class="fs12 cf1 ff1"> <br /><strong>LIGHT - SHOW NA M&Iacute;RU</strong><br />Jsme připraveni přizpůsobit vystoupen&iacute; na m&iacute;ru va&scaron;&iacute; akci v d&eacute;lce vystoupen&iacute; do 7 minut. </span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span class="fs12 cf2"><span class="fs12 cf1 ff1"><span class="ff1" style="line-height: 19px;"><strong class="fs10 cf1">Kněžna M&aacute;ňa</strong><br /><span class="fs12 cf2">Humorn&yacute; př&iacute;běh o nehezk&eacute; kněžně, kter&aacute; by se chtěla vd&aacute;vat. Co v&scaron;echno se může st&aacute;t, když ji nikdo nechce?</span><br /><span class="fs12 cf2">Vhodn&eacute; pro hradn&iacute; a městsk&eacute; slavnosti, akce pro děti, ale i dospěl&eacute;.</span><br /><br /><strong class="fs10 cf1">&Scaron;erm&iacute;řsk&eacute; souboje</strong><br /><span class="fs12 cf2">Uk&aacute;zka boje s různ&yacute;mi zbraněmi.</span><br /><span class="fs12 cf2">Vhodn&eacute; pro rauty, firemn&iacute; več&iacute;rky, kulturn&iacute; akce a oslavy.</span><br /><br /><strong class="fs10 cf1">Ohniv&yacute; &scaron;erm</strong><br /><span class="fs12 cf2">&Scaron;erm&iacute;řsk&eacute; souboje se zap&aacute;len&yacute;mi zbraněmi pro večern&iacute; akce.</span></span></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <div><span class="fs12 cf1">Jsme připraveni připravit vystoupen&iacute;,v&aacute;žn&eacute; i humorně laděn&eacute;, př&iacute;mo pro va&scaron;i akci.&nbsp;</span><span class="fs12 cf1">Souboje, hospodsk&eacute; rvačky, přepaden&iacute; skupiny a jin&eacute; dle požadavků organiz&aacute;tora.&nbsp;</span><span class="fs12 cf1">Nab&iacute;z&iacute;me kost&yacute;movanou &uacute;čast na akc&iacute;ch, soutěže pro děti i dospěl&eacute; &ndash; lukostřelba, vrh nožů, vrh sekerou, boj na kladině a dal&scaron;&iacute;.&nbsp;</span><span class="fs12 cf1">V př&iacute;padě z&aacute;jmu lze zajistit ručn&iacute; paln&eacute; zbraně a děla.</span></div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div><em><strong><span class="fs12 cf1">Poř&aacute;d&aacute;me</span></strong></em></div> <div> <div style="width: 1099px; float: left;"> <div style="float: left; width: 156px;"> <div id="imCell_28" class="imGrid[2, 2]"> <div id="imCellStyle_28"><a href="http://www.rostejnsky-hodokvas.wz.cz" target="_blank"><img id="imObjectImage_28" title="" src="http://novusorigo.cz/images/rostejn.png" alt="" width="131" height="122" /></a></div> </div> </div> <div style="float: left; width: 943px;"> <div id="imCell_1" class="imGrid[2, 2]"> <div id="imCellStyle_1"> <div id="imTextObject_1"> <div id="imTextObject_1_tab0" class="text-tab-content" style="text-align: left;"> <div class="text-inner"> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;">Na hradě i v podhrad&iacute; n&aacute;v&scaron;těvn&iacute;ci uvid&iacute; trži&scaron;tě s nejrůzněj&scaron;&iacute;mi hračkami, sladkostmi, &scaron;perky, uk&aacute;zkou ručn&iacute;ch prac&iacute;. &nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><span class="fs13">Na n&aacute;dvoř&iacute; se pak po cel&eacute; odpledne představuj&iacute; &uacute;činkuj&iacute;c&iacute; s dovovou tematikou. &Scaron;erm&iacute;ři, dělostřelci, tanečnice, hudebn&iacute;ci, žongl&eacute;ři. Po setměn&iacute; je akce zavr&scaron;ena fire-show.&nbsp;</span></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div style="width: 1099px; float: left;"> <div style="float: left; width: 156px;"> <div id="imCell_29" class="imGrid[3, 3]"> <div id="imCellStyle_29"><a href="http://www.jemnickabitva.wz.cz/" target="_blank"><img id="imObjectImage_29" title="" src="http://novusorigo.cz/images/jemnice_m91sfr3z.png" alt="" width="131" height="122" /></a></div> </div> </div> <div style="float: left; width: 943px;"> <div id="imCell_31" class="imGrid[3, 3]"> <div id="imCellStyle_31"> <div id="imTextObject_31"> <div id="imTextObject_31_tab0" class="text-tab-content" style="text-align: left;"> <div class="text-inner"> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;">V are&aacute;lu kr&aacute;sn&eacute;ho z&aacute;meck&eacute;ho parku se nach&aacute;z&iacute; velk&eacute; t&aacute;boři&scaron;tě &scaron;erm&iacute;řů a po cel&yacute; den prob&iacute;h&aacute; bohat&yacute; program v čele s velkou bitvou. Snaž&iacute;me se nab&iacute;zet div&aacute;kům nov&eacute; umělce z cel&eacute; republiky. Ani zde nechyb&iacute; trži&scaron;tě a večern&iacute; ohňov&aacute; vystoupen&iacute;.</p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div style="width: 1099px; float: left;"> <div style="float: left; width: 156px;"> <div id="imCell_30" class="imGrid[4, 4]"> <div id="imCellStyle_30"><a href="https://www.facebook.com/events/380395395735668/" target="_blank"><img id="imObjectImage_30" title="" src="http://novusorigo.cz/images/nocky.png" alt="" width="131" height="122" /></a></div> </div> </div> <div style="float: left; width: 943px;"> <div id="imCell_32" class="imGrid[4, 4]"> <div id="imCellStyle_32"> <div id="imTextObject_32"> <div id="imTextObject_32_tab0" class="text-tab-content" style="text-align: left;"> <div class="text-inner"> <div style="text-align: left;">&nbsp;</div> <div style="text-align: left;">&nbsp;</div> <div style="text-align: left;">Nočn&iacute; prohl&iacute;dky z&aacute;mku v Poln&eacute; jsou velice obl&iacute;benou akc&iacute;.&nbsp;</div> <div style="text-align: left;"><span class="fs13">Kdo m&aacute; r&aacute;d tajemnou vstupuje do hradu v oček&aacute;v&aacute;n&iacute; bytost&iacute; nadpozemsk&yacute;ch. Polensk&eacute; pověsti a pov&iacute;dačky ož&iacute;vaj&iacute; v kost&yacute;movan&yacute;ch sc&eacute;nk&aacute;ch př&iacute;mo v prostor&aacute;ch hradu.</span></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div style="width: 1099px; float: left;"> <div style="float: left; width: 156px;"> <div id="imCell_35" class="imGrid[5, 5]"> <div id="imCellStyle_35"><a href="http://novusorigo.cz/dusicky.html"><img id="imObjectImage_35" title="" src="http://novusorigo.cz/images/dusicky.png" alt="" width="131" height="122" /></a></div> </div> </div> <div style="float: left; width: 943px;"> <div id="imCell_37" class="imGrid[5, 5]"> <div id="imCellStyle_37"> <div id="imTextObject_37"> <div id="imTextObject_37_tab0" class="text-tab-content" style="text-align: left;"> <div class="text-inner"> <div style="text-align: left;">&nbsp;</div> <div style="text-align: left;">&nbsp;</div> <div style="text-align: left;">Hrad pln&yacute; stra&scaron;idel, př&iacute;&scaron;er a netvorů. Nic pro stra&scaron;pytl&iacute;ky!!! <br /> Vydejte se na stra&scaron;idelnou cestu, plňte &uacute;koly a obehrajte stra&scaron;idla. K zahř&aacute;t&iacute; d&yacute;ňov&aacute; pol&eacute;vka. Kost&yacute;my se cen&iacute; a tak určitě nechoďte v civilu ;)</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div style="width: 1099px; float: left;"> <div style="float: left; width: 156px;"> <div id="imCell_36" class="imGrid[6, 6]"> <div id="imCellStyle_36"><a href="https://www.facebook.com/events/1658421500913090/" target="_blank"><img id="imObjectImage_36" title="" src="http://novusorigo.cz/images/polna.png" alt="" width="131" height="122" /></a></div> </div> </div> <div style="float: left; width: 943px;"> <div id="imCell_38" class="imGrid[6, 6]"> <div id="imCellStyle_38"> <div id="imTextObject_38"> <div id="imTextObject_38_tab0" class="text-tab-content" style="text-align: left;"> <div class="text-inner"> <div style="text-align: left;">&nbsp;</div> <div style="text-align: left;">&nbsp;</div> <div style="text-align: left;">Jiř&iacute; z Poděbrad opět v Poln&eacute;. Den pln&yacute; &scaron;erm&iacute;řů, tanečnic a ohňů. Prvn&iacute; ročn&iacute;k t&eacute;to akce.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <p>&nbsp;</p>
Galerie
Popis

Skupina Novus Origo vznikla na začátku roku 2010 po rozdělení několika skupin. Výchozí bod skupiny je Polná u Jihlavy, ačkoliv členové jsou z bližšího i vzdálenějšího okolí. 

Zabýváme se fire-show, light-show, šermem z období gotiky, nebo zajišťujeme akce s historickým nádechem od A do Z. 

                                                      Za dobu fungování se u nás vystřídala řádka členů, kteří se více či méně podíleli na fungování a úspěších skupiny

Připojte se k nám

Můžete obdržet „Evropský certifikát důvěryhodnosti firem”?

Vyplňte formulář a náš konzultant se Vám ihned ozve.

Projekt „Evropský certifikát důvěryhodnosti firem” je provozován a spravován firmou Centrum průzkumu firem s. r. o. se sídlem v Ostravě. Centrum průzkumu firem s. r. o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod číslem C69938. .

Location

Vratimovská 624/11

718 00 Ostrava 18а