Vizitka firmy

Mapa

Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb

Adresa: Olbrachtova 1390/II.
Město: Mladá Boleslav
IČO: 00874647
Tel: +420326 718 628
www: www.ddmb.cz
E-mail: reditel@ddmb.cz

nabídka

 

Poskytované služby:

 • celoroční ubytování
 • poskytování celodenní stravy (vychází z principů zdravé a pestré stravy),
 • pomoc pro zvládání běžných úkolů péče o vlastní osobu,

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

 • úklid,

 • praní a opravy prádla,

 • zdravotně-ošetřovatelská péče,

 • rehabilitace,

 • sociální péče a sociálně terapeutická péče,

 • využití volného času – aktivizační činnosti,

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

 • vést uživatele k soběstačnosti s ohledem na jejich fyzický a psychický stav,

 • podporovat vzájemnou komunikaci mezi uživateli a poskytovatelem,

 • pomoc při uplatňování práv oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 


popis firmy

 

Poskytujeme celodenní pobytovou sociální službu, neomezeně po dobu 24 hodin denně,
7 dní v týdnu, po celý rok. Snažíme se poskytovat kvalitní sociální službu s respektem a úctou k člověku. Zajišťujeme například: ubytování, celodenní stravu, pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím atd. (bližší informace na našich webových stránkách).