Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb

  • Ulice:Olbrachtova 1390/II.
  • PSC:293 01
  • Město:Mladá Boleslav
  • IČO:00874647
  • Email: reditel@ddmb.cz
  • WWW:www.ddmb.cz
  • Telefon: 326 718 628
  • Nabídka:<p>&nbsp;</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height: 150%; mso-hyphenate: none;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: AR-SA;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: medium;">Poskytovan&eacute; služby:</span></span></span></strong></p> <ul> <li><span style="font-family: Times New Roman; font-size: medium;"><span style="mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: AR-SA;">celoročn&iacute; ubytov&aacute;n&iacute;</span></span></li> <li><span style="font-family: Times New Roman; font-size: medium;"><span style="mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: AR-SA;">poskytov&aacute;n&iacute; celodenn&iacute; stravy (vych&aacute;z&iacute; z&nbsp;principů zdrav&eacute; a pestr&eacute; stravy),</span></span></li> <li style="color: #000000; font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight: normal;"> <p style="text-align: justify; color: #000000; font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin-top: 0cm; margin-bottom: 0pt; mso-hyphenate: none; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: 51.0pt;"><span style="mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: AR-SA;">pomoc pro zvl&aacute;d&aacute;n&iacute; běžn&yacute;ch &uacute;kolů p&eacute;če o vlastn&iacute; osobu,</span></p> </li> <li style="color: #000000; font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight: normal;"> <p style="text-align: justify; color: #000000; font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin-top: 0cm; margin-bottom: 0pt; mso-hyphenate: none; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: 51.0pt;"><span style="mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: AR-SA;">pomoc při osobn&iacute; hygieně nebo poskytnut&iacute; podm&iacute;nek pro osobn&iacute; hygienu,</span></p> </li> <li style="color: #000000; font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight: normal;"> <p style="text-align: justify; color: #000000; font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin-top: 0cm; margin-bottom: 0pt; mso-hyphenate: none; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: 51.0pt;"><span style="mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: AR-SA;">&uacute;klid, </span></p> </li> <li style="color: #000000; font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight: normal;"> <p style="text-align: justify; color: #000000; font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin-top: 0cm; margin-bottom: 0pt; mso-hyphenate: none; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: 51.0pt;"><span style="mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: AR-SA;">pran&iacute; a opravy pr&aacute;dla,</span></p> </li> <li style="color: #000000; font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight: normal;"> <p style="text-align: justify; color: #000000; font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin-top: 0cm; margin-bottom: 0pt; mso-hyphenate: none; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: 51.0pt;"><span style="mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: AR-SA;">zdravotně-o&scaron;etřovatelsk&aacute; p&eacute;če,</span></p> </li> <li style="color: #000000; font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight: normal;"> <p style="text-align: justify; color: #000000; font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin-top: 0cm; margin-bottom: 0pt; mso-hyphenate: none; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: 51.0pt;"><span style="mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: AR-SA;">rehabilitace,</span></p> </li> <li style="color: #000000; font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight: normal;"> <p style="text-align: justify; color: #000000; font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin-top: 0cm; margin-bottom: 0pt; mso-hyphenate: none; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: 51.0pt;"><span style="mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: AR-SA;">soci&aacute;ln&iacute; p&eacute;če a soci&aacute;lně terapeutick&aacute; p&eacute;če,</span></p> </li> <li style="color: #000000; font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight: normal;"> <p style="text-align: justify; color: #000000; font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin-top: 0cm; margin-bottom: 0pt; mso-hyphenate: none; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: 51.0pt;"><span style="mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: AR-SA;">využit&iacute; voln&eacute;ho času &ndash; aktivizačn&iacute; činnosti,</span></p> </li> <li style="color: #000000; font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight: normal;"> <p style="text-align: justify; color: #000000; font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin-top: 0cm; margin-bottom: 0pt; mso-hyphenate: none; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: 51.0pt;"><span style="mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: AR-SA;">zprostředkov&aacute;n&iacute; kontaktu se společensk&yacute;m prostřed&iacute;m,</span></p> </li> <li style="color: #000000; font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight: normal;"> <p style="text-align: justify; color: #000000; font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin-top: 0cm; margin-bottom: 0pt; mso-hyphenate: none; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: 51.0pt;"><span style="mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: AR-SA;">v&eacute;st uživatele k soběstačnosti s ohledem na jejich fyzick&yacute; a psychick&yacute; stav,</span></p> </li> <li style="color: #000000; font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight: normal;"> <p style="text-align: justify; color: #000000; font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin-top: 0cm; margin-bottom: 0pt; mso-hyphenate: none; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: 51.0pt;"><span style="mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: AR-SA;">podporovat vz&aacute;jemnou komunikaci mezi uživateli a poskytovatelem,</span></p> </li> <li style="color: #000000; font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight: normal;"> <p style="text-align: justify; color: #000000; font-family: 'Times New Roman',serif; font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin-top: 0cm; margin-bottom: 0pt; mso-hyphenate: none; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: 51.0pt;"><span style="mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: AR-SA;">pomoc při uplatňov&aacute;n&iacute; pr&aacute;v opr&aacute;vněn&yacute;ch z&aacute;jmů a při obstar&aacute;v&aacute;n&iacute; osobn&iacute;ch z&aacute;ležitost&iacute;.</span></p> </li> </ul> <p>&nbsp;</p>
Galerie
Popis

 

Poskytujeme celodenní pobytovou sociální službu, neomezeně po dobu 24 hodin denně,
7 dní v týdnu, po celý rok. Snažíme se poskytovat kvalitní sociální službu s respektem a úctou k člověku. Zajišťujeme například: ubytování, celodenní stravu, pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím atd. (bližší informace na našich webových stránkách).

 

Připojte se k nám

Můžete obdržet „Evropský certifikát důvěryhodnosti firem”

Vyplňte formulář a náš konzultant se Vám ihned ozve.

Projekt „Evropský certifikát důvěryhodnosti firem” je provozován a spravován firmou Centrum průzkumu firem s. r. o. se sídlem v Ostravě. Centrum průzkumu firem s. r. o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod číslem C69938. .

Location

Vratimovská 624/11

718 00 Ostrava 18а