František Načeradský

  • Ulice:Tyršovo nábřeží 1357
  • PSC:53002
  • Město:Pardubice
  • IČO:63229480
  • Email: fnac@centrum.cz
  • WWW:www.naceradsky.eu
  • Telefon: 724605511
  • Nabídka:<p class="MsoNormal"><strong>Marketingov&eacute; a obchodn&iacute; poradenstv&iacute;</strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;"><span style="mso-list: Ignore;">&middot;<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><!--[endif]-->Prov&aacute;d&iacute;me<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>posouzen&iacute; z&aacute;měru, obchodn&iacute;ho n&aacute;padu a ideje z hlediska jeho uplatněn&iacute; na trhu, životnosti i finančn&iacute; n&aacute;ročnosti.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;"><span style="mso-list: Ignore;">&middot;<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><!--[endif]-->Odborn&eacute; konzultace při zpracov&aacute;n&iacute; podnikatelsk&eacute;ho z&aacute;měru nebo jeho vypracov&aacute;n&iacute; v př&iacute;padě, že podnikatel s&aacute;m nem&aacute; dostatečn&eacute; z&aacute;zem&iacute; pro tuto činnost.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;"><span style="mso-list: Ignore;">&middot;<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><!--[endif]-->Vyhled&aacute;n&iacute; tržn&iacute;ho prostoru a n&aacute;vrh obchodn&iacute; strategie včetně volby kan&aacute;lů pro osloven&iacute; z&aacute;kazn&iacute;ků.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;"><span style="mso-list: Ignore;">&middot;<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><!--[endif]-->Proveden&iacute; z&aacute;kladn&iacute;ch ekonomick&yacute;ch propočtů, předběžn&eacute; kalkulace cen produktů a služeb.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;"><span style="mso-list: Ignore;">&middot;<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><!--[endif]-->&Uacute;čast při obchodn&iacute;ch jedn&aacute;n&iacute;ch včetně jedn&aacute;n&iacute; s bankami a institucemi pro z&iacute;sk&aacute;n&iacute; finančn&iacute;ch zdrojů.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;"><span style="mso-list: Ignore;">&middot;<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><!--[endif]-->Př&iacute;prava reklamn&iacute;ch kampan&iacute; a n&aacute;vrh<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>nov&yacute;ch, resp. aktualizace st&aacute;vaj&iacute;c&iacute;ch webov&yacute;ch str&aacute;nek.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;"><span style="mso-list: Ignore;">&middot;<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><!--[endif]-->Ostatn&iacute; poradensk&eacute; služby:</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 35.4pt;"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Posouzen&iacute; bonity pohled&aacute;vek, jejich sledov&aacute;n&iacute; a vyřizov&aacute;n&iacute; upom&iacute;nek neplat&iacute;c&iacute;ch klientů.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 35.4pt;"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Zpracov&aacute;n&iacute; cash-flow firmy.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 35.4pt;"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Kontaktov&aacute;n&iacute; st&aacute;vaj&iacute;c&iacute;ch i potenci&aacute;ln&iacute;ch z&aacute;kazn&iacute;ků podle dispozic zadavatele.</p> <p class="MsoNormal"><strong>Komplexn&iacute; vybaven&iacute; interi&eacute;rů</strong></p> <p class="MsoNormal">Zaji&scaron;ťujeme dod&aacute;vku vybaven&iacute; kancel&aacute;ř&iacute;, zasedac&iacute;ch m&iacute;stnost&iacute;, odborn&yacute;ch učeben, &scaron;aten, d&iacute;len, sboroven, j&iacute;delen, posluch&aacute;ren, pokojů domovů ml&aacute;deže a dal&scaron;&iacute;ch prostor. Zaručujeme vysokou kvalitu danou renomovan&yacute;mi dodavatelsk&yacute;mi firmami.</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal"><strong>DeskRoom</strong> - sd&iacute;len&aacute; kancel&aacute;ř a coworkingov&eacute; centrum&nbsp;&nbsp; (www.deskroom.cz)</p> <p class="MsoNormal">Nab&iacute;z&iacute;me kr&aacute;tkodob&yacute; pron&aacute;jem kancel&aacute;řsk&yacute;ch prostor v 1. patře budovy</p> <p class="MsoNormal">na prestižn&iacute; adrese v centru města pro nez&aacute;visl&eacute; pracovn&iacute;ky v různ&yacute;ch profes&iacute;ch.</p> <p class="MsoNormal">V&yacute;hody sd&iacute;len&yacute;ch kancel&aacute;ř&iacute;</p> <p class="MsoNormal">Ide&aacute;ln&iacute; a cenově v&yacute;hodn&yacute; start zač&iacute;naj&iacute;c&iacute;ch podnikatelů, cestuj&iacute;c&iacute;ch obchodn&iacute;ků, soukrom&yacute;ch učitelů a osob na voln&eacute; noze.</p> <p class="MsoNormal">Možnost obchodn&iacute;ch jedn&aacute;n&iacute;, prezentac&iacute;, v&yacute;uka jazyků pro mal&eacute; skupiny, posezen&iacute; př&aacute;tel při prom&iacute;t&aacute;n&iacute; fotografi&iacute; z dovolen&yacute;ch v komfortn&iacute;m prostřed&iacute; s využit&iacute;m služeb recepce.</p> <p class="MsoNormal">K dispozici vybaven&aacute; kancel&aacute;ř (10 oddělen&yacute;ch pracovi&scaron;ť), zasedac&iacute; m&iacute;stnost, dataprojektor, kuchyňka s tepl&yacute;mi a studen&yacute;mi n&aacute;poji, soci&aacute;ln&iacute; z&aacute;zem&iacute;, bezplatn&eacute; připojen&iacute; na rychl&yacute; internet.</p>
Galerie
Popis

Poskytujeme kompletní, cenově dostupné služby „šité na míru“ každému klientovi,  které mohou být  i  základem pro  dlouhodobou  spolupráci.

Oblast poskytovaných  služeb

Poradenská činnost pro začínající podnikatele:

·         nezávislé posouzení  ideje pro založení  živnosti nebo firmy,

·         zpracování podnikatelských záměrů,

·         zpracování žádostí do otevřených dotačních programů,

·         účast při obchodních jednáních,

·         příprava prezentací v oblasti reklamy, 

·         kontrola  cash flow, pohledávek a závazků. 

Provádíme návrhy a dodávky nebytových interiérů  se zaměřením na odborné učebny škol,  kanceláře, šatny  a  zasedací místnosti  včetně  jejich technického vybavení.

DeskRoom – provozujeme sdílenou kancelář & coworkingového centrum.

Jedná se krátkodobý (např. hodinový) pronájem kanceláří, zasedacích místností spolu se zapůjčením  prezentační techniky  v Pardubicích. (www.deskroom.cz)   

 

Jsme aktivním členem pardubické hospodářské komory. To nám přináší trvalý informační náskok ve všech oblastech týkajících se podnikání.  (www.khkpce.cz)                         

Připojte se k nám

Můžete obdržet „Evropský certifikát důvěryhodnosti firem”

Vyplňte formulář a náš konzultant se Vám ihned ozve.

Projekt „Evropský certifikát důvěryhodnosti firem” je provozován a spravován firmou Centrum průzkumu firem s. r. o. se sídlem v Ostravě. Centrum průzkumu firem s. r. o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod číslem C69938. .

Location

Vratimovská 624/11

718 00 Ostrava 18а