Vizitka firmy

Mapa

Blanka Černochová

Adresa: Kollárova 1235
Město: Veselí nad Moravou
IČO: 70872341
Tel: +420601386646
www: www.msveseli.cz
E-mail: posta@msveseli.cz

nabídka

Děti předškolního věku mají možnost účastnit se předplavecké výuky.

Velkou pozornost věnujeme individuálnímu přístupu, hlavně dětem, které budou nastupovat do základní školy.

Dětem nabízíme možnost rozvíjet své nadání v oblasti výtvarné, pohybové a práce s keramickou hlínou.

V neposlední řadě nezapomínáme i na logopedickou prevenci, která přispívá k přirozenému rozvoji jazykové vybavenosti dětí.

 


popis firmy

Název naší MŠ je Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace.

Skládá se z 5 pracovišť, kde máme 13 tříd.

Jedná se třídy heterogenní (smíšené) a jednu třídu se speciálními vzdělávacími potřebami - třídu logopedickou.

V naších mateřských školách se vzdělávájí i děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Zde úzce spolupracujeme s SPC a společně se snažíme najít nejlepší cestu pro dalšíc rozvoj dítěte.

Chceme, aby naše mateřské školy byly místem, kam budou chodit děti s radostí a chutí.

Cílem je vytvořit povědomí, že jsme jedna velká rodina, učíme se jeden druhému pomáhat, mít se rádi, odpouštět si a respektovat se v rozdílech.

Chceme, aby měly děti zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat a ukázat co všechno už umí.

Vedeme děti k respektu, toleranci, empatii, vstřícnému jednání, zdravému sebevědomí, samostatnosti, učit se žít ve společenství s ostatními národy a

různými handicapy.