Blanka Černochová

  • Ulice:Kollárova 1235
  • PSC:69801
  • Město:Veselí nad Moravou
  • IČO:70872341
  • Email: posta@msveseli.cz
  • WWW:www.msveseli.cz
  • Telefon: 601386646
  • Nabídka:<p>Děti před&scaron;koln&iacute;ho věku maj&iacute; možnost &uacute;častnit se předplaveck&eacute; v&yacute;uky.</p> <p>Velkou pozornost věnujeme individu&aacute;ln&iacute;mu př&iacute;stupu, hlavně dětem, kter&eacute; budou nastupovat do z&aacute;kladn&iacute; &scaron;koly.</p> <p>Dětem nab&iacute;z&iacute;me možnost rozv&iacute;jet sv&eacute; nad&aacute;n&iacute; v oblasti v&yacute;tvarn&eacute;, pohybov&eacute; a pr&aacute;ce s keramickou hl&iacute;nou.</p> <p>V neposledn&iacute; řadě nezapom&iacute;n&aacute;me i na logopedickou prevenci, kter&aacute; přisp&iacute;v&aacute; k přirozen&eacute;mu rozvoji jazykov&eacute; vybavenosti dět&iacute;.</p> <p>&nbsp;</p>
Galerie
Popis

Název naší MŠ je Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace.

Skládá se z 5 pracovišť, kde máme 13 tříd.

Jedná se třídy heterogenní (smíšené) a jednu třídu se speciálními vzdělávacími potřebami - třídu logopedickou.

V naších mateřských školách se vzdělávájí i děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Zde úzce spolupracujeme s SPC a společně se snažíme najít nejlepší cestu pro dalšíc rozvoj dítěte.

Chceme, aby naše mateřské školy byly místem, kam budou chodit děti s radostí a chutí.

Cílem je vytvořit povědomí, že jsme jedna velká rodina, učíme se jeden druhému pomáhat, mít se rádi, odpouštět si a respektovat se v rozdílech.

Chceme, aby měly děti zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat a ukázat co všechno už umí.

Vedeme děti k respektu, toleranci, empatii, vstřícnému jednání, zdravému sebevědomí, samostatnosti, učit se žít ve společenství s ostatními národy a

různými handicapy.

 

 

 

 

Připojte se k nám

Můžete obdržet „Evropský certifikát důvěryhodnosti firem”

Vyplňte formulář a náš konzultant se Vám ihned ozve.

Projekt „Evropský certifikát důvěryhodnosti firem” je provozován a spravován firmou Centrum průzkumu firem s. r. o. se sídlem v Ostravě. Centrum průzkumu firem s. r. o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod číslem C69938. .

Location

Vratimovská 624/11

718 00 Ostrava 18а