Co je Evropský Certifikát Důvěryhodnosti Firem?

Myšlenka Evropského Certifikátu Důvěryhodnosti Firem vznikla v roce 2016. V rámci tohoto projektu byla v roce 2017 založená firma Centrum průzkumu firem s.r.o. Dále v rámci projektu byla vytvořená zvláštní databáze firem a podnikajících osob, které vykonávají svou činnost v souladu s principy etiky v podnikání a v souladu s platnými předpisy v této oblasti.

V současné době je internet všudypřítomné médium, které jako žádný jiný hraje obrovskou roli v ekonomice. Využívání internetu pro komerční účely a reklamu je v současné době samozřejmostí. Centrum průzkumu firem s.r.o. jako společnost si uvědomuje roli internetu v dnešní době a proto se rozhodla pomoct podnikatelům využít výhody internetu. Je také zřejmé, že v současné době většina potencionálních zákazníků využíva internetovou síť s cílem navázat spolupráci s potencionálními partnery a vyhledávají recenze. Evropský Certifikát Důvěryhodnosti Firem je určen právě spolehlivým firmám, se kterými potencionální V současné době je internet všudypřítomné médium, které jako žádný jiný hraje obrovskou roli v ekonomice. Využívání internetu pro komerční účely a reklamu je v současné době samozřejmostí. Centrum průzkumu firem s.r.o. jako společnost si uvědomuje roli internetu v dnešní době a proto se rozhodla pomoct podnikatelům využít výhody internetu. Je také zřejmé, že v současné době většina potencionálních zákazníků využíva internetovou síť s cílem navázat spolupráci s potencionálními partnery a vyhledávají recenze. Evropský Certifikát Důvěryhodnosti Firem je určen právě spolehlivým firmám, se kterými potencionální zákazníci budou moci bez obav spolupracovat.zákazníci budou moci bez obav spolupracovat.

Jak se prověřují společnosti, které se chtějí zapojit do projektu?

Všechny společnosti, které obdržely Evropský Certifikát Důvěryhodnosti Firem byly prověřené na negativní názory na internetu. Zda společnost má nebo nemá negativní ohlasy jsme prověřili dvakrát. První kontrola se provádí speciálním algoritmem, jehož cílem je najít slova, která by společnost charakterizovala negativně, jako např. zloděj, ukradl, podvodník. Dalším krokem je ruční kontrola podrobných výsledků našími pracovníky. Teprve po dvojitém prověření se firma může zařadit do projektu.

Proč mít Evropský Certifikát Důvěryhodnosti Firem?

Není potřeba vysvětlovat jaký úkol má certifikace, ale pojďme zmínit některé výhody certifikace. Na evropském trhu jsou k dispozici různé certifikáty a některé z nich jsou více a některé méně významné. Jedním z nejoblíbenějších certifikátů je certifikát dle ISO, který obecně odkazuje na kvalitu řízení. Tato certifikace společnosti je důležitá pro image ekonomického subjektu.

Evropský Certifikát Důvěryhodnosti Firem plní další úkoly. Jejím cílem je podporovat společnost (zejména na internetu), důvěru zákazníků ve společnosti a tím zvyšovat výsledky hospodaření a zlepšení vztahů se zákazníky. Evropský Certifikát Důvěryhodnosti Firem je oproti jiným certifikátům mnohem levnější. Naše certifikace dává také další možnosti. V době, kdy prezentace na internetu hraje tak důležitou roli umožnujeme vytvoření vlastní webové stránky nebo jakýkoliv on-line prezentaci. Tak jednoduchým způsobem a prakticky bez dodatečných nákladů máte k dispozici vlastní webové stránaky.

Je třeba zdůraznit, že Evropský Certifikát Důvěryhodnosti Firem je určen především jako pomoc firmám dosáhnout co nejlepších možných vztahů se zákazníky a propagace na internetu, ale také přináší hmatatelné výhody pro společnosti, které dosud nemají své vlastní webové stránky nebo svou webovou prezentaci.

Co zahrnuje balíček

Každá firma, která se zapojí do projektu obdrží od našeho kurýra zásílku, která obsahuje:

  • Evropský Certifikát Důvěryhodnosti Firem - vystaveny na ozdobném papíru. To dokazuje, že společnost je zapojena do projektu. Certifikát musí obsahovat název společnosti, která ocenění obdržela a informaci za co byl certifikát udělen.
  • Údaje pro přihlášení se na webových stránkách projektu: wwwspolehlivafirma.eu - s cílem dokončit popis a podrobnosti o Vaší společnosti, která má příležitost k vytvoření své vlastní webové stránky.
  • Faktura – daňový doklad, který si firma může dát do nákladů.

Proč mít vlastní webové stránky?

Analýzu na internetovém trhu provedla naše společnost Centrum průzkumu firem s.r.o. Je třeba poznamenat, že existují projekty zaměřené na malé a středně velké firmy, které nabízejí podobné možnosti a reklamu za podobné ceny. Standardně jiné firmy kromě certifikátu nabízejí zmínku o on-line vizitce, která je méně hodnotný produkt z důvodu značných omezení jejich konfiguračních možností. Proto jsme se rozhodli udělat něco víc pro naše současné i budoucí zákazníky. Rozhodli jsme se zpřístupnit našim zákazníkům lepší nástroj pro podporu podnikání. Každému zákazníkovi umožníme získát přístup k plnohodnotné webové stránce za opravdu minimální poplatek.